Історія

 Всеукраїнський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю (далі – Центр) створено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 23.07.2001 №309 на виконання Указу Президента України від 23.05.2001 №335 «Про Всеукраїнський центр професійної реабілітації інвалідів» та Національної програми професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями.
Офіційне відкриття Центру відбулося 3 грудня 2001 року в Міжнародний день інвалідів.
Процес розбудови та оснащення Центру відбувався за активної допомоги Міжнародної організації праці, Фонду соціального захисту інвалідів, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Пенсійного фонду, Державного центру зайнятості, Національної спілки майстрів народного мистецтва, численних громадських організацій інвалідів, установ та організацій системи Міністерства праці та соціальної політики України.
Центр є провідною державною соціальною установою з професійної реабілітації інвалідів, підвищення кваліфікації фахівців з питань професійної реабілітації інвалідів, розроблення та впровадження передових методик та технологій професійної реабілітації інвалідів, координації роботи регіональних та місцевих центрів професійної та соціальної реабілітації тощо.
Свою діяльність Центр здійснює згідно чинних нормативно-правових актів України, за стандартами та рекомендаціями Міжнародної організації праці. Центр оснащений за принципами безбар’єрності, має сучасну навчально-методичну та матеріально-технічну бази і забезпечує одночасне проходження професійної реабілітації 136 інвалідами І-ІІІ груп різних нозологій.
За коротку історію Центру  в ньому неодноразово відбувалися структурні зміни, пов’язані з життєвою реальністю, потребами системи професійної реабілітації в Україні. Важливим кроком стало заснування у  2005 році в Центрі відділу з розробки та впровадження навчально-методичних і науково-дослідницьких програм, на який покладено завдання науково-методичного забезпечення реабілітаційного процесу та координації діяльності аналогічних реабілітаційних установ, а в 2007 році – відділу з методичного забезпечення реабілітації осіб з розумовою відсталістю та психічними розладами.
Набутий практичний досвід і науковий пошук співробітників Центру отримав узагальнення і втілився в майже 200 науково-методичних працях, в т.ч в методичних і практичних посібниках, методичних рекомендаціях з питань професійної реабілітації інвалідів, 33 деклараційних патентах на винаходи і корисні моделі з питань реабілітації інвалідів. Фахівці Центру брали участь у понад 60 науково-практичних вітчизняних та закордонних конференціях та семінарах  з проблем соціальної, професійної та медичної реабілітації інвалідів, їх працевлаштування та зайнятості.
У 2005 році з метою формування кадрового потенціалу для реалізації державної політики у сфері професійної реабілітації інвалідів, розповсюдження форм і методів реабілітаційної роботи в мережу центрів професійної реабілітації інвалідів в Центрі було започатковано курси підвищення кваліфікації соціальних працівників і спеціалістів, що займаються професійною реабілітацією осіб з обмеженими фізичними можливостями. Протягом 5 років функціонування на курсах в Центрі підвищили кваліфікацію понад 100 фахівців регіональних реабілітаційних центрів сфери управління Мінсоцполітики та громадських організацій інвалідів.
З перших років існування Центру його співробітники залучалися до участі в міжнародних проектах, а саме Центр є залученим виконавцем:
— проекту ПРООН/МОП «Впровадження гнучких програм професійного навчання для безробітних» (2003-2004рр.), в рамках якого у співпраці з Українським міжгалузевим центром модульного навчання  та Інститутом медицини праці АМН України Центром розроблено і адаптовано для навчання осіб з особливими потребами модульні програми за 11 робітничими   професіями, які імплементовано в навчальний процес. Понад 20 фахівців Центру пройшли відповідну підготовку і отримали сертифікати «Методика професійного навчання за модульною системою МОП «Модулі трудових навичок»;
— проекту МОП/ГТЦ (Німецького товариства технічного співробітництва) «Впровадження політик та програм з ВІЛ/СНІДу у сфері праці» (2005 р.);
— проекту ПРООН/МОП/ДЦЗ «Соціальна інтеграція людей з інвалідністю шляхом забезпечення доступу до зайнятості» (2008-2011рр.);
— проекту ЄС/МОП «Рівність жінок та чоловіків у світі праці» (2010 р.), в рамках якого, як одна з установ, які найкраще дотримуються прав людини і гендерної рівності,  Центр став золотим призером Всеукраїнського конкурсу «Рівні можливості: найкращий роботодавець 2010», організованого проектом ЄС «Права жінок та дітей в Україні – комунікаційний компонент» та Міністерством України у справах сім’ї, молоді і спорту, під патронатом та за активної підтримки Міністерства праці та соціальної політики України та Європейської Бізнес Асоціації.
У 2007-й році Центр першим серед державних соціальних установ системи Мінсоцполітики отримав грант програми малих проектів MATRA KAP (за підтримки посольства Королівства Нідерландів в Україні) на втілення проекту «Забезпечення реалізації права на працю для найбільш вразливих верств населення, зокрема осіб з особливими потребами». В рамках проекту було видано практичний посібник «Врегулювання проблемних питань працевлаштування та захисту прав інвалідів у сфері праці».
З перших років своєї діяльності Центр розгорнув активну роботу щодо створення моделі комплексної  реабілітації інвалідів, розробки та апробації нових форм та методів роботи з інвалідами, відпрацювання технології професійної реабілітації. Про це свідчить хронологія комплексного впровадження у навчання ряду робітничих професій. У червні 2002 року перших 22 випускника Центру отримали свідоцтва кваліфікованого робітника за професіями «оператор комп’ютерного набору» та «секретар керівника». Тоді ж почала здійснюватися професійна підготовка за трьома наступними професіями: «соціальний робітник», «вишивальниця» та «бджоляр». З 2003 року в Центрі запроваджується професійна підготовка за новою групою професій: «перукар», «слюсар з ремонту автомобілів», «швачка», «взуттьовик з ремонту взуття». З 2011 року здійснюється  професійна реабілітація за професією «обліковець з реєстрації бухгалтерських даних», а з 2012 року — за професією «манікюрник».
Центром розроблено і впроваджено в навчальний процес критерії оцінювання знань слухачів за кредитно-модульною системою, що  дає можливість як слухачу, так і викладачу постійно здійснювати контроль за якістю навчання і вчасно вносити корективи в навчальний процес, а також на державній  підсумковій атестації об’єктивно і обґрунтовано визначати кваліфікаційний рівень підготовки слухачів.
Окрім опанування спеціальних професійних технологій, слухачі Центру вивчають навчальні курси «Основи ринкової економіки», «Основи трудового законодавства», «Професійна етика і психологія спілкування», «Техніка пошуку роботи», які  сприяють загальному розвитку слухачів, дають їм можливість краще орієнтуватися в сучасних соціально-економічних умовах.
З 2008 року для слухачів, які опановують інші робітничі професії запроваджено факультативний курс «Основи роботи з персональним комп’ютером» (50 год.).
Загалом за час роботи Центру в ньому отримали робітничі професії понад 3 тисячі інвалідів з усіх регіонів України.