Перелік відомостей, що становлять службову інформацію

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію у
Всеукраїнському центрі професійної реабілітації інвалідів
і яким присвоюється гриф обмеження доступу «Для службового користування»

 1. Відомості про стан мобілізаційної підготовки Центру.
 2. Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та цивільного захисту на особливий період
 3. Відомості про стан готовності системи оповіщення і зв’язку.
 4. Відомості про військовозобов’язаних, заброньованих за Центром на період мобілізації та воєнного часу.
 5. Відомості про стан мобілізаційної готовності Центру.
 6. Інформація про чисельність працівників з питань мобілізаційної підготовки
 7. Документи щодо організації бронювання військовозобов’язаних.
 8. Перелік посад і професій, за якими бронюються військовозобов’язані.
 9. Відомості за окремими показниками про стан укриття на особливий період.
 10. Відомості за окремими показниками основних заходів щодо організації в Центрі мобілізаційної підготовки, які не відносяться до державної таємниці.
 11. Інформація щодо планування, організації, практичного здійснення заходів у сфері цивільного захисту на особливий період (цивільної оборони) та відповідної звітності.
 12. Відомості про наявність, стан зберігання та плани використання засобів індивідуального та колективного захисту, приладів радіаційної та хімічної розвідки.
 13. Документи про стан цивільного захисту на особливий період.
 14. Забезпечення медичним майном на особливий період.
 15. Відомості про підвищення кваліфікації у сфері цивільного захисту.
 16. Відомості про перевірки стану організації роботи у сфері мобілізаційної підготовки, цивільної оборони, захисту від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного хактеру.
 17. Службова інформація Мінсоцполітики та інших  державних  органів,  органів  місцевого самоврядування,  підприємств,  установ  і  організацій,  яка  перебуває  у володінні  Центру,  матеріальним  носіям  якої  присвоєно  гриф «Для службового користування».
 18. Інформація, що міститься  в  листах,  довідках,  висновках  та  інших документах,  створених  Центром  з  використанням  службової інформації інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств,  установ  і  організацій,  яка  не  становить  державної таємниці, але розголошення якої може завдати істотної шкоди інтересам національної  безпеки,  територіальній  цілісності  або  громадському порядку та попередженню заворушень або вчиненню злочинів, здоров’ю населення,  репутації  та  правам  інших  осіб,  призвести  до  розголошення конфіденційної інформації тощо.
 19. Відомості за окремими показниками про кількість, загальні площу та місткість захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту).

20.    Документи основних заходів цивільного захисту на особливий період.