Працевлаштування

Фахівцями Всеукраїнського центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю приділяється велика увага сприянню в пошуку зайнятості, працевлаштуванню і підвищенню обізнаності слухачів про свої права, обов’язки та саму процедуру працевлаштування.

Суттєвою складовою діяльності Центру є сприяння зайнятості випускників шляхом укладення двосторонніх і багатосторонніх договорів (угод) із зацікавленими установами, організаціями, а також безпосередньо з роботодавцями;

— методичне забезпечення інформаційно-методичних послуг щодо сприяння у працевлаштуванні слухачів центрів професійної реабілітації;

— постійний моніторинг працевлаштування і зайнятості випускників (соціологічні опитування вступників та випускників центру, моніторинг за підсумками року спільно з центрами зайнятості, управліннями соціального захисту населення);

— формування і підтримка бази даних щодо фактичної зайнятості випускників Центру.

Певна робота проводиться з роботодавцями щодо залучення їх до більш активного та ефективного працевлаштування через організацію на базі Центру «круглих столів», семінарів, у тому числі за участі громадських організацій інвалідів. Фахівці Центру беруть участь у ярмарках вакансій, які проводяться державною службою зайнятості в різних регіонах країни.

Робота щодо сприяння працевлаштуванню слухачів Центру проводиться в декілька етапів.

На першому етапі, який проходить після зарахування вступників на професійну реабілітацію, фахівці Центру, протягом першого навчального тижня проводять зі слухачами інтерактивне спілкування та анкетування.

Основна мета першого етапу полягає у вивченні й аналізі проблем, які супро­воджували слухача в процесі вступу до Центру та визначенні рівня його готовності до професійного навчання та подальшого працевлаштування.

Наступний, другий етап, полягає в наданні розгорнутої інформації про слухачів до обласних центрів зайнятості.

Основне завдання цього етапу — надання центрам зайнятості розгорнутої інформації про слухачів як потенційних клієнтів служби зайнятості за місцем проживання.

Третій етап — відпрацювання і набуття слухачами певних вмінь і навичок пошуку роботи в процесі викладання в Центрі навчальної дисципліни  «Техніка пошуку роботи».

Основні завдання наступних етапів складаються з:

–  опрацювання отриманої від центрів зайнятості зворотної інформації  про можливості вирішення питання зайнятості випускників;

–  проведення інструктажу слухачів про порядок звернення до центрів зайнятості;

–  вручення, за наявності, рекомендаційних листів із зазначенням запропонованих місцевою службою зайнятості вакансій робочих місць за набутою випускником робітничою професією;

Заключний етап полягає в проведенні інтерактивного спілкування та постійних моніторингів з питань фактичного працевлаштування і зайнятості випускників Центру, практикою роботою якого стало проведення соціологічного опитування серед випускників, двохстороннього моніторингу з регіональними центрами зайнятості, органами соціального захисту населення . Вказане соціологічне опитування здійснюється за допомогою анкетування, яке є найбільш поширеним методом оперативного та масового збору інформації. Спеціально розроблена анкета містить запитання відкритого та закритого типу. Запитання групуються за такими напрямками:

–  способи і заходи, які використовувались щодо пошуку роботи за місцем про­живання;

–  відповідність наявної роботи отриманій робітничій професії;

–  причини відмови в працевлаштуванні;

–  оцінювання випускниками конкурентоспроможних у регіоні робітничих професій.