Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

Робітнича професія: Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних
Термін навчання: 
10   місяців.
Освітні вимоги: повна загальна середня освіта (11 класів).
Навчальні предмети:
— Бухгалтерський облік;
— Економіка підприємства;
— Основи статистики;
— Фінанси;
— Інформаційні системи і технології в обліку;
— Охорона праці;
— Інформаційні технології;
— Основи правових знань;
— Техніка пошуку роботи;
Факультативи:
— Основи підприємницької діяльності;
— Основи роботи на ПК.
Знатиме:
— нормативні, методичні та інші інструктивні матеріали з організації та ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності;
— основи облікової політики, систему регістрів бухгалтерського обліку, порядок і способи реєстрації інформації;
— правила документообігу і технологію оброблення облікової інформації на підприємстві;
— систему і форми внутрішньогосподарського обліку, звітності і контролю.
Умітиме:
— перевіряти одержані первинні документи за формою та змістом;
— систематизувати одержані первинні документи, переносити інформацію, відображену в цих документах, у потрібному аналітичному розрізі до відомостей, виводити підсумки цифрової інформації у цих документах за її видами, напрямками та періодами;
— готувати проміжні розрахунки, необхідні для здійснення обліку господарських операцій, та подавати їх до розгляду;
— готувати дані та форми документів для розрахункових операцій;
— вносити записи в журнали обліку бланків суворої звітності, цінних паперів тощо.
Куратор групи:
Фурс Анжеліка Василівна

Закінчила Київський національний торговельно-економічний університет у 2007 році, здобула кваліфікацію спеціаліста з товарознавства та експертизи в митній справі, товарознавця-експерта.