Секретар керівника

Термін навчання: 10   місяців.
Освітні вимоги: повна загальна середня освіта (11 класів).
Навчальні предмети:
— Комп’ютерні технології.
— Офісна техніка.
— Діловодство.
— Українське ділове мовлення та основи редагування службових документів.
— Етика та психологія ділових відносин.
— Іноземна мова за професійним спрямуванням.
— Інформаційні технології.
— Охорона праці.
— Основи галузевої економіки і підприємництва.
— Основи правових знань.
— Техніка пошуку роботи.
Факультативи:
— Основи підприємницької діяльності.
Знатиме:
— постанови, розпорядження, накази;
— положення, інструкції та інші керівні матеріали і нормативні документи ведення діловодства;
— організацію загального і кадрового діловодства;
— методи оброблення і оформлення документів;
— архівну справу;
— машинопис;
— правила користування приймально-переговорними пристроями, технічними засобами оброблення  документів;
— стандарти системи організаційно-розпорядчої документації;- правила друкування листів з використанням типових форм;
— правила ділового спілкування;
— основи організації праці і управління;
— правила експлуатації обчислювальної техніки;
— основи законодавства про працю.
Умітиме:
— здійснювати забезпечення і обслуговування роботи керівника установи;
— приймати кореспонденцію, передавати її до структурних підрозділів або виконавцям;
— вести діловодство, виконувати різні операції із застосуванням комп’ютерної техніки;
— готувати документи і матеріали, необхідні керівникові;
— перевіряти правильність оформлення підготовлених проектів документів, що

444444-157 16