Психологічна реабілітація

Заходи психологічної реабілітації

Психологічна реабілітація включає:
— психологічну діагностику слухачів з метою виявлення і вирішення проблем, що заважають їх інтеграції в соціум (вступне, проміжне та випускне тестування);
— розробку на основі отриманих даних індивідуальних планів реабілітаційних заходів та  заповнення індивідуаль­них психологічних карт слухачів;
— навчання   прийомам   та   методам   саморегуляції,   самовиховання, самонавчання, формування позитивної мотивації щодо соціальних настанов на життя, професію, працю;
— надання психологічних консультацій слухачам для вирішення  психологічних проблем;
— проведення групової роботи, спрямованої на  розвиток у слухачів навичок спілкування, інтелектуальних здібностей, впевненості у собі, самос­відомості, самопізнання, самоповаги, саморегуляції, твор­чих здібностей, подолання стресо­вих ситуацій тощо.
За результатами попереднього психологічного тестування та індивідуальних співбесід із вступником практичним психологом розробляється індивідуальний план психологічного супроводу, де максимально враховуються особливості його фізичного стану, потреба у психологічній і педагогічній корекції, планується проведення індивідуальної та групової роботи.
Згідно з планом психологічного супроводу проводиться індивідуальна та групова робота зі слухачами, спрямована на вирішення слухачами психологічних проблем та набуття необхідних навичок; ефективну адаптацію до умов навчання; виявлення складнощів взаємодії слухачів і налагодження взаєморозуміння та  співпраці; виявлення конфліктних ситуацій, що виникають у навчальних групах, та сприяння їх вирішенню.
Індивідуальна робота включає психопрофілактику, психокорекційну допомогу та надання психологічних консультацій (за зверненням).

Практичний психолог: Приходько Оксана Миколаївна

Закінчила Східно-європейський національний університет за спеціальністю «Психологія» у 2016 році. Працює в Центрі з жовтня 2016 року.